Akcijski načrt za razvoj kakovosti je načrt uvajanja sprememb in ravnanje svetovalnega središča in dela svetovalcev, zato da bi uresničevali svoje poslanstvo in dosegali opredeljene cilje informativno-svetovalne dejavnosti.

Izdelan je na podlagi samoevlavacijskega poročila.

AKCIJSKI NAČRTI: