Zadrege, s katerimi se srečamo, ko imamo otroke v šoli, poznamo vsi starši. Redki so otroci, ki pri učenju in dojemanju šolske snovi ne naletijo na težave. Pomoč pri učenju potrebuje vsak skoraj učenec, kakšno in koliko časa pa je odvisno do posameznega otroka. Največkrat se otrokom učenje upre, ker ne obvladajo primernih strategij, da bi se lahko uspešno naučili.

 

In kako lahko pri tem pomagamo starši?

 

Na delavnici boste spoznali:

  • kako motivirati otroka za učenje,
  • kakšen je učni tip vašega otroka,
  • učne tehnike za različne učne tipe,
  • kako naj otrok učinkovito načrtuje svoje učenje,
  • kakšen je učni stil vašega otroka in kako ga lahko izboljša,
  • kako starši pomagajo otroku, da se bo uspešno učil (priporočljivo ravnanje, ravnanje, ki ga odsvetujemo),
  • kako pomagati učno neuspešnemu otroku.