Učinkovito učenje predpostavlja aktivno vlogo učenca v učnem procesu. To je  možno le, ko ima učenec znanje o tem, kako se lotiti učne snovi, kako v konkretnem okolju organizirati učenje in  kako upoštevati lastne specifičnosti pri učenju.

 

Na delavnici boste spoznali:

 

  • kako razviti strategije za načrtovanje lastnega učenja (organizacija prostora učenja, načrtovanje učenja glede na lastni bioritem, preferenčni stil zaznavanja, spoznavanja in učenja),
  • kako oblikovati cilje učenja in lastne kriterije uspešnosti (opredeljevanje  kratkoročnih in dolgoročnih ciljev učenja, predvidene ovire pri učenju …),
  • kako učinkovito predelati  gradivo s prihrankom časa,
  • kako se učiti s pomočjo učinkovitih tehnik branja,
  • kakšni so dobri in kvalitetni zapiski, ki vam bodo pomagali pri učenju,
  • kako pripraviti miselne vzorce in kako se iz njih učiti.