Dobra motivacija za učenje in dober učni stil sta ključ do uspešnega učenja in bistveno pripomoreta  k boljšim  rezultatom.

 

  • Na delavnici boste ugotovili, kakšen učni tip ste.
  • Spoznali boste svoj osebni učni stil in kaj je značilno za vaše učenje.
  • Prepoznali boste,  katere od sedmih inteligenc prevladujejo pri vas in kateri so temu ustrezni načini učenja.
  • Spoznali boste značilnosti  učenja odraslih,  kako spremeniti negativna stališča o lastni sposobnosti za učenje ter kako povečati motivacijo za učenje.