Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad RS je v petek, 23. 6. 2017 na svojih spletnih straneh objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za zaključene srednješolske programe ter mojstrske, delovodske in poslovodske izpite. Do povračila šolnin so upravičeni odrasli, ki so imeli pred vključitvijo v program zaključeno največ srednjo poklicno šolo, razpis pa velja za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018.

Razpis in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju vloge smo vam na razpolago:

Bernarda Mori Rudolf – 051 224 942

Janja Bartelj – 070 601 765