Zavod za zaposlovanje je sredi julija objavil javno povabilo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Brezposelni, predvidoma 4.000, si bodo tako izboljšali zaposlitvene možnosti, delodajalci pa bodo usposobili kandidate za konkretno delo.

Za obdobje 2017/2018 je na voljo skoraj 7,37 milijona EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna.

Kaj bodo brezposelni pridobili z vključitvijo v program?

  • Spoznali bodo delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu.
  • Pridobili bodo nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu.
  • Vključili se bodo v delovno okolje in spoznali nove ljudi, odprle se bodo nove priložnosti.

 

V usposabljanje se lahko vključijo:

  • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 3 mesece,
  • starejši od 30 let in prijavljeni  med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 12 mesecev,
  • starejši od 30 let s končano največ osnovnošolsko izobrazbo in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
  • posamezniki, ki se vključujete na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije.

 

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu lahko oddajo do razdelitve razpoložljivih sredstev, najkasneje do    30. 11. 2018 do 12. ure, ko se izteče končni rok za prijavo na povabilo.

Za več informacij kliknite na:

Javno povabilo za delodajalce

Predstavitev programa za iskalce zaposlitve