Delavnice učenje učenja 2011

V letu 2011 smo izvedli naslednje delavnice:

DATUM   NASLOV DELAVNICE KRAJ IZVAJANJA   CILJNA SKUPINA  UDELEŽBA

2. 2. 2011

9. 2. 2011

11. 2. 2011

16. 2. 201 1

Učni tipi in učni stili

Učne tehnike

Učni tipi in učni stili

Učni tipi in učni stili

OŠ Prežihovega V. Ravne

OŠ Prežihovega V. Ravne

II. OŠ Slovenj Gradec

Prostori MOCIS-a

Udeleženci UŽU BIPS

Udeleženci UŽU BIPS

Učenci 4. razreda

Udeleženci UŽU-MI

7

7

18

20

4. 3. 2011

23. 3. 2011

30. 3. 2011

Učni tipi in učne tehnike

Pomagajmo otroku pri učenju

Pomagajmo otroku pri učenju

II. OŠ Slovenj Gradec

Prostori MOCIS-a

OŠ Prežihovega V. Ravne

Učenci 4. razreda

Starši otrok

Starši otrok

17

8

7

25. 5. 2011

25. 5. 2011

31. 5. 2011

Učni tipi in učne tehnike

Pomagajmo otroku pri učenju

Pomagajmo otroku pri učenju

Prostori MOCIS-a

Prostori MOCIS-a

Prostori MOCIS-a

Udeleženci delavnice

Udeleženci delavnice

Udeleženci delavnice

4

4

4

20. 9. 2011

21. 9. 2011

22. 9. 2011

Učni tipi in učni stili

Pomagajmo otroku pri učenju

Pomagajmo otroku pri učenju

Prostori MOCIS-a

Podjetje Grammer

OŠ Šentjanž

Brezposelne osebe

Zaposleni

Starši otrok

6

9

5

27. 10. 2011 Pomagajmo otroku pri učenju Knjižnica Radlje ob D. Obiskovalci knjižnice 5

10.11. 2011

22. 11. 2011

Pomagajmo otroku pri učenju

Pomagajmo otroku pri učenju

Prostori MOCIS-a

Prostori MOCIS-a

Udel. Predšolske vzgoje

Udel.  Ekon. tehnik in Trgovec

22

10

30. 11. 2011 Učni tipi in učni stili CSD Ravne Udel. in mentorice učne pomoči 15
02. 12. 2011 Pomagajmo otroku pri učenju CSD Ravne Rejniški starši CSD 13
Skupaj 18 181

 

V letu 2011 smo tako skupaj izvedli 18 delavnic Učenja učenja, v katere je bilo vključenih 181 udeležencev.