Kaj vam ponujamo v Svetovalnem središču Koroška?

Informiramo in svetujemo vam:

 • pred vključitvijo v izobraževanje
 • med potekom izobraževanja
 • ob zaključku izobraževanja

Informiramo in svetujemo vam:

 • pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja
 • o vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi
 • pri vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in pridobljenih znanj
 • o možnostih za finančno pomoč
 • pri načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja ter vrednotenju učnih dosežkov
 • pri premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem
 • o različnih oblikah učne pomoči

Z uporabo različnih svetovalnih pripomočkov vam pomagamo pri:

 • prepoznavanju učnih nagnjenj in stilov
 • spoznavanju učinkovitih učnih tehnik in strategij
 • načrtovanju učenja (čas, prostor, viri, …)
 • odpravljanju težav pri opravljanju izpitov
 • izboljšanju koncentracije
 • odkrivanju poklica, ki je za vas primeren, glede na vaše interese in sposobnosti oz. veščine
Ker se vam želimo v svetovalnem pogovoru v celoti posvetiti, priporočamo za osebno svetovanje predhodno telefonsko najavo.

Če pa vas zanima le kratka informacija, vam bomo odgovorili tudi po telefonu ali e-pošti.

Pokličite in pogovorili se bomo o vaših željah ter se dogovorili za termin srečanja.

Svetovancem zagotavljamo tajnost podatkov.