Kaj vam projekt prinaša

Vključitev v svetovanje in UVNPZ zaposlenim prinaša:

 • dvig motivacije za vključevanje v vseživljenjsko učenje in s tem priložnost za razvijanje temeljnih in poklicnih kompetenc,
 • analizo potreb po izobraževanju in razvoju kariere,
 • pomoč pri identifikaciji in realizaciji ciljev, povezanih z izobraževanjem, kariero in osebnim razvojem,
 • ozaveščanje in ovrednotenje že pridobljenih, predvsem neformalnih znanj, kompetenc, sposobnosti in veščin skozi postopke UVNPZ, kar jih lahko spodbudi k vključitvi v nadaljnje izobraževanje,
 • pridobitev nformacij o možnostih izobraževanja,
 • usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oz. potrjevanje kvalifikacij,
 • pomoč pri pripravi načrta izobraževanja in/ali načrta kariere, pripravo portfolija/osebne mape izobraževanja posameznika,
 • svetovalno podporo, ki vodi k doseganju zastavljenih ciljev,
 • spremljanje napredovanja in uspešnosti ter svetovalno podporo pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

 

Pričakujemo, da bo imelo uresničevanje ciljev projekta ugodne neposredne in posredne učinke. Končni sinergijski učinek projekta bo znanje, krepitev moči posameznika oz. povečanje obsega človeškega kapitala v regiji. Znanje je eden ključnih dejavnikov razvoja sodobnih družb in pomemben varovalni dejavnik, ki posamezniku zagotavlja dejavno vključevanje v družbo in delo. Kompetenten posameznik je:

 • bolj inovativen,
 • zna izkoristiti svoje notranje vire,
 • je bolj zaposljiv,
 • bolj zdrav in manj odsoten z delovnega mesta zaradi zdravstvenih razlogov,
 • bolj integriran in socialno vključen.

 

Predvsem bo povečano število zaposlenih z izboljšanimi temeljnimi, digitalnimi in poklicnimi kompetencami v podjetjih vplivalo na razvoj, kakovost, fleksibilnost pri reagiranju na zahteve trga, na ohranjanje in povečanje konkurenčne prednosti ter na gospodarsko uspešnost podjetij v celoti.