Kaj vam ponujamo v Svetovalnem središču Koroška?

Informiramo in svetujemo vam:

 • pred vključitvijo v izobraževanje
 • med potekom izobraževanja
 • ob zaključku izobraževanja

Informiramo in svetujemo vam:

 • pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja
 • o vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi
 • pri vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in pridobljenih znanj
 • o možnostih za finančno pomoč
 • pri načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja ter vrednotenju učnih dosežkov
 • pri premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem
 • o različnih oblikah učne pomoči

Z uporabo različnih svetovalnih pripomočkov vam pomagamo pri:

 • prepoznavanju učnih nagnjenj in stilov
 • spoznavanju učinkovitih učnih tehnik in strategij
 • načrtovanju učenja (čas, prostor, viri, …)
 • odpravljanju težav pri opravljanju izpitov
 • izboljšanju koncentracije
 • odkrivanju poklica, ki je za vas primeren, glede na vaše interese in sposobnosti oz. veščine

 


Ker se vam želimo v svetovalnem pogovoru v celoti posvetiti,
priporočamo za osebno svetovanje predhodno telefonsko najavo.

Če pa vas zanima le kratka informacija, vam bomo odgovorili tudi po telefonu ali e-pošti.
Informacije lahko dobite na telefonski številki 051 224 942 ali po elektronski pošti:
bernarda.morirudolf@mocis.si.
Svetovancem zagotavljamo tajnost podatkov.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

·   informiramo in svetujemo vam

Ä  pred vključitvijo v izobraževanje

Ä  med potekom izobraževanja

Ä  ob zaključku izobraževanja

 

°   informiramo in svetujemo vam

Ä  pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja

Ä  o vpisnih pogojihv različne programe, o možnostih prehajanja med programi

Ä  pri vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in pridobljenih znanj

Ä  o možnostih za finančno pomoč

Ä  pri načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja ter vrednotenju učnih dosežkov

Ä  pri premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem

Ä  o različnih oblikah učne pomoči

 

·   z uporabo različnih svetovalnih pripomočkov vam pomagamo pri

Ä  prepoznavanju učnih nagnjenj in stilov

Ä  spoznavanju učinkovitih učnih tehnik in strategij

Ä  načrtovanju učenja (čas, prostor, viri, …)

Ä  odpravljanju težav pri opravljanju izpitov

Ä  izboljšanju koncentracije

Ä  odkrivanju poklica, ki je za vas primeren, glede na vaše interese in sposobnosti                           

     oz. veščine

 

 

Ker se vam želimo v svetovalnem pogovoru v celoti posvetiti,

priporočamo za osebno svetovanje predhodno telefonsko najavo.

Če pa vas zanima le kratka informacija, vam bomo odgovorili tudi po telefonu ali e-pošti.

 

Pokličite na številko 02 88 46 407in pogovorili se bomo o vaših željah ter se dogovorili za termin srečanja.

 

Svetovancem zagotavljamo tajnost podatkov.