Časopis INFO ISIO

Leta 2009 smo svetovalna središča ISIO v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije prvič pripravila skupen časnik vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – INFO ISIO. Njegov namen je odraslim predstaviti možnosti izobraževanja in učenja, novosti v formalnem in neformalnem izobraževanju ter jih s koristnimi informacijami usmeriti na spletne strani, kjer lahko dobijo nadaljnje informacije. Ker je bil časnik zelo dobro sprejet, smo se odločili, da ga bomo izdajali tudi vnaprej – vsako leto ob dnevih slovenskih svetovalnih središč.