Uvod

Presojanje in razvijanje kakovosti svetovalnih središč Ker je eden od ciljev dejavnosti svetovalnih središč odraslim zagotavljati kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje, smo v letih 2007-2008 Andragoški center Slovenije in svetovalna središča...

Model

Model presojanja in razvijanja kakovosti temelji na treh temeljnih ciljih svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih: na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam, na zagotavljanju kakovostne...

Vrednote

V mreži štirinajstih svetovalnih središč sledimo sedmim skupnim vrednotam našega dela: 1. dostopnost 2. zaupnost 3. spoštljivost 4. usmerjenost k stranki5. objektivnost  6. strokovnost  7. kakovost

Poslanstvo & Vizija

Slovenska svetovalna središča ISIO zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje in svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku...

Listina o kakovosti

Listina kakovosti središča je sistematičen zapis o tem, kako zagotavljamo kakovost naših storitev. Je seznam in opis dogovorov, postopkov, aktivnosti, ki jih naše svetovalno središče sistematično izpeljuje, da razvija svojo kakovost. Več o tem si lahko preberete s...

Izjava o kakovosti

Izjava o kakovosti je dokument, s katerim se središča zavezujemo, da svetovancem, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti, ki so opredeljeni v modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih....