Izjava o varovanju podatkov

Za potrebe razvojno – raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Andragoškemu centru Republike Slovenije ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki financira delovanje svetovalnega središča ISIO KOROŠKA in s tem omogoča brezplačno informiranje in svetovanje, bomo stranke ob obisku svetovalnega središča, telefonskem klicu v središče ali elektronski pošti na naslov središča prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, spol, starost, dokončana in/ali nedokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center RS ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 2004/86) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Svetovalnem središču ISIO KOROŠKA vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o strankah v Svetovalnem središču ISIO KOROŠKA. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, Meškova ulica 21, Slovenj Gradec. Upravljalec centralne zbirke osebnih podatkov pa je Andragoški center RS, Šmartinska 134/a, Ljubljana.