Strateški in strokovni partnerji

V našem svetovalnem središču želimo vsem ciljnim skupinam v Koroški regiji zagotoviti kakovostne svetovalne storitve. To pa lahko storimo le s profesionalnim povezovanjem  tako z ustanovami, ki v lokalnem okolju izvajajo različne dejavnosti  za odrasle, kot tistimi, ki  vplivajo na  uresničevanje razvojnih strategij na področju  razvoja človeških virov v regiji. S tem namenom  smo  vzpostavili mrežo strateških in strokovnih partnerjev, s  katerimi se dogovarjamo o aktivnostih, ki so usmerjena v  razvoj in možnosti delovanja svetovalnega središča ter lokalnega svetovalnega omrežja.

STRATEŠKI PARTNERJI:
Partnerska mreža strateških partnerjev zajema najpomembnejše subjekte, ki načrtujejo in sodelujejo pri odločanju o strategijah razvoja lokalnega okolja in razvoja njegovih človeških virov.

Partnersko mrežo strateških partnerjev sestavljajo:

 1. Mestna občina Slovenj Gradec
 2. Svet koroške regije
 3. GZS Območna zbornica Koroška
 4. RRA Koroška d.o.o.
 5. ZRSZ OE Velenje
 6. Zavod RS za šolstvo, OE Slovenj Gradec
 7. ZSSS – območna organizacija Podravje in Koroška
 8. Območna obrtna zbornica Slovenj Gradec

 STROKOVNI PARTNERJI:
Partnersko mreža strokovnih partnerjev pa  zajema mrežo organizacij, ki v lokalnem okolju delujejo v svetovanju ali izobraževanju odraslih.

V partnerski mreži strokovnih partnerjev so:

 1. A.L.P. Peca,
 2. Center za socialno delo, Slovenj Gradec,
 3. Center za socialno delo Dravograd, Meža 4, 2370 Dravograd, 02 872 36 30,
 4. Center za socialno delo Radlje ob Dravi,
 5. Center za socialno delo Ravne na Koroškem,
 6. Smeri, d.o.o., Ravne na Koroškem,
 7. Društvo mladinski center Dravograd,
 8. Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec,
 9. Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem,
 10. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec,
 11. Knjižnica Radlje ob Dravi,
 12. Knjižnica Dravograd,
 13. Društvo za kadrovsko dejavnost Koroške, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
 14. Srednja šola Ravne na Koroškem,
 15. ŠC Slovenj Gradec,
 16. Podjetniški center Slovenj Gradec,
 17. ZRSZ OE Velenje,
 18. KGZ Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje (Izpostava Dravograd).