V letu 2009 smo se vključili v projekt »Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO«, ki ga je Andragoški center Slovenije osnoval ob uvajanju modela presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.
Usposabljanje za vodje svetovalnih središč in svetovalce je obsegalo osem 8-urnih delavnic, ki so nas vodile do izpeljave prve samoevalvacije. Najprej smo opravili analizo naše dejavnosti v letih 2007, 2008 in prvi polovici leta 2009. Uporabili smo metodo SWOT analize: dejavnost središča smo analizirali glede na prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v notranjem in zunanjem okolju našega svetovalnega središča. SWOT-analizo smo novembra 2009 nadgradili z anketiranjem naših svetovancev o zadovoljstvu  s storitvami, ki jih nudimo. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo pripravili samoevalvacijsko poročilo, kateremu je sledila izdelava akcijskega načrta za razvoj kakovosti.

 

Samoevalvacijski načrt 2013

Samoevalvacijsko poročilo 2011